Pravne napomene

Materijali i informacije na ovoj internetskoj stranici pripremljeni su od strane obrta E – Konzalt za usluge, vl. Lina Benović (“Društvo”) samo za opće informativne svrhe. Društvo ne preuzima odgovornost za točnost, potpunost i/ili aktualnost bilo kakvih informacija dostupnih na ovoj internetskoj stranici.
Društvo ne jamči da su materijali i informacije na ovoj internetskoj stranici ažurirani.
Svi materijali i informacije na ovoj internetskoj stranici pripadaju Društvu. Sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na materijal i informacije, uključujući dizajn i znakove sadržane na ovoj internetskoj stranici, pripadaju Društvu i ne smiju biti kopirana, reproducirana ili na bilo kakav način upotrijebljena bez pisanog pristanka Društva.
Zabranjeno je napraviti bilo kakvu elektroničku poveznicu na ovu internetsku stranicu bez prethodnog odobrenja Društva.

Vlasnik ste kuće ili (su)vlasnik zgrade ili proizvodnog pogona? Javite nam se