Obavijest o Privatnosti i Kolačići

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na email adresu: lina.benovic70@gmail.com

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Obavijest o privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

Odnosi na koje se primjenjuje ova Obavijest

Tijekom svakodnevnog poslovanja, Društvo ulazi u veliki broj odnosa, kako s potencijalnim klijentima, tako i s poslovnim partnerima i vlastitim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuju ove Obavijesti.

Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuje isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako posjetite web stranicu Društva;
 • ako se putem kontakt obrasca na web stranici obratite Društvu;
 • ako putem drugih kanala kontaktirate Društvo u svrhu suradnje, pružanja usluga, zaposlenja ili drugo.

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Obavijesti, obrt E-Konzalt za usluge, vl. Lina Benović, Zagrebačka cesta 143a (“Društvo“) je voditelj obrade u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. (“GDPR“).

Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima?

Tijekom interakcije s Vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije koju imamo s Vama, tako i o usluzi koju Vam pružamo.

Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona/mobitela)

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Ime i prezime i kontaktni podaci
Ove podatke koristimo kako bismo obradili Vaš upit i odgovorili Vam,  sklopili ugovor s Vama te kako bismo stupili u kontakt s Vama u pogledu suradnje.

Ponekad, a u svrhu mogućnosti obrade naknadnih potraživanja vezanih uz ugovor i poslovnu suradnju možemo čuvati u vremenski ograničenom periodu.

Kako bismo Vam mogli pružiti uslugu koju tražite. Izvršavanje ugovora, zakonska obveza i legitimni interes Društva.

Testiranje kandidata za posao
Ako nam se javite kao potencijalni kandidat za posao u Društvu Vaše ćemo osobne podatke koristiti kako bismo procesuirali Vaš zahtjev i proveli testiranje prije zapošljavanja.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zapošljavanja. Izvršavanje radnji koje su potrebne prije sklapanja ugovora o radu.
Platni podaci (IBAN, broj kartice)
Kako koristimo vaše podatke?
Sklapanje ugovora i plaćanje
Vaše ćemo osobne podatke koristiti i u svrhu obrade plaćanja iznosa koji ste obvezni platiti za izvršene usluge.
Svrha ovog procesa je obostrano izvršavanje obveza iz ugovora koji smo s Vama sklopili. Izvršavanje ugovora

Prebivalište

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Ove podatke koristimo kako bismo obradili Vaš upit i odgovorili Vam, sklopili ugovor s Vama te kako bismo stupili u kontakt s Vama u pogledu suradnje. Također, u pogledu testiranja kandidata za posao kako bismo procesuirali Vaš zahtjev i proveli testiranje prije zapošljavanja. Kako bismo Vam pružili uslugu koju tražite. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zapošljavanja. Izvršavanje ugovora, zakonska obveza i legitimni interes Društva. Izvršavanje radnji koje su potrebne prije sklapanja ugovora o radu.
Podaci o OIB-u i osobnim dokumentima
Ove podatke koristimo kako bismo obradili Vaš upit i odgovorili Vam, sklopili ugovor s Vama te kako bismo stupili u kontakt s Vama u pogledu suradnje.
Ponekad, a u svrhu mogućnosti obrade naknadnih potraživanja vezanih uz ugovor i poslovnu suradnju možemo čuvati u vremenski ograničenom periodu.
Kako bismo Vam mogli pružiti uslugu koju tražite. Izvršavanje ugovora, zakonska obveza i legitimni interes Društva.
Testiranje kandidata za posao
Ako nam se javite kao potencijalni kandidat za posao u Društvu Vaše ćemo osobne podatke koristiti kako bismo procesuirali Vaš zahtjev i proveli testiranje prije zapošljavanja.
Kako bismo Vam mogli pružiti uslugu koju tražite.
Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zapošljavanja.
Izvršavanje ugovora, zakonska obveza i legitimni interes Društva.
Izvršavanje radnji koje su potrebne prije sklapanja ugovora o radu.

Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Društvom, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, Društvo će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati osobne podatke sa sljedećim kategorijama osoba:

 • svim sudionicima u procesu izvršavanja ugovora samo ako je to nužno za izvršenje ugovora (primjerice izvođači radova, energetski certifikator, projektant, stručni nadzor, banka, zaštita na radu i dr.);
 • trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (iv)kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika ili (v) ako je to potrebno uslijed tužbi i drugih pravnih zahtjeva;

Iznimno, u slučaju statusnih promjena Društva (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Vaši podatci i treće zemlje

Vaši osobni podaci će se isključivo obrađivati i prenositi isključivo unutar područja Europske Unije ili Europskog Ekonomskog prostora.

Osobni podaci se neće prenositi drugim osobama u zemljama izvan Europske Unije.

Koliko dugo pohranjujemo Vaše podatke?

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Iznimno, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog maksimuma.

Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Društva. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku “Vaša prava”.

Djeca

Društvo je u potpunosti svjesno da su djeca osobito osjetljiva skupina te stoga obraća osobitu pozornost na zaštitu njihovih osobnih podataka.

Usluge Društva nisu namijenjene djeci mlađoj od 16 godina. Ako doznamo da obrađujemo podatke o djetetu mlađem od 16 godina bez valjanog pristanka roditelja ili skrbnika, te ćemo podatke odmah obrisati.

Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Društvu.

Radi se o sljedećim pravima:

 • Pravo tražiti obavijest obrađuje li Društvo Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;
 • Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Društvo napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;
 • Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka;
 • Pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje posjedujemo prenesemo drugom voditelju obrade;
 • Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Društva, osobito u pogledu izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Društva i automatizirane obrade;
 • Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka “Kako nas možete kontaktirati?”. Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobne iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.

Kolačići (Cookies)

Uvod

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaše računalo sprema malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel (“Uređaj“) kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da “zapamti” Vaš Uređaj.

Takvim “pamćenjem” postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese.

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

 • Prema pošiljatelju kolačića:
 • Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;
 • Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjeti.
 • Prema vremenu pohrane
 • Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite preglednik (browser);
 • Trajni kolačići – kolačići koji ostaju pohranjeni na Uređaju do isteka određenog roka. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg uređaja prilikom sljedećeg posjeta web stranice.

Korištenje kolačića na www.obnovi.hr

Naša web stranica koristi sljedeće vrste kolačića:

 • Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila operabilna.
 • Analitički kolačići – radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
 • Funkcionalni kolačići – radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno posjetite (npr. jezik stranice)
 • Marketinški kolačići – radi se o kolačićima putem kojih prikupljamo određene podatke (podatke o Vašim posjetima našoj stranici, sadržajima koje ste gledali, poveznicama koje ste pratili itd.), a sve kako bismo Vam prezentirali marketinške sadržaje prilagođene Vašim interesima. Oni se mogu koristiti kako na samoj web stranici, tako i na prikazivačkim mrežama te kroz korištenje remarketinga na usluzi Google Analytics.

Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje možemo upotrebljavati podatke iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, spol i interesi) na usluzi Google Analytics.

Kada koristite našu internetsku stranicu možete također zaprimiti kolačić „treće strane“. Drugim riječima, treće osobe mogu prikupljati informacije putem kolačića i sličnih tehnologija (web beacons).

Upotrebom kolačića treće strane (uključujući i Google), u suradnji s Društvom, prikazuju oglase Društva voće na web-lokacijama na cijelom internetu.

U slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši osobni podaci, našu obradu temeljimo na članku 6., stavku 1. b i/ili f GDPR, odnosno nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili  zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcioniranjem web stranice.

Kako onemogućiti kolačiće?

Korištenjem naše web stranice, pristajete da se na Vaš uređaji pohranjuju različite vrste kolačića. Međutim, u slučaju da želite izbrisati određene kolačiće i/ili spriječiti njihove pohranjivanje u nastavku su u kratkim crtama izložene upute kako to i učiniti.

Ako želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg internetskog preglednika.

Budući da se preglednici međusobno razlikuju, način promjene postavki nije jednak. Slijedom navedenog, u nastavku je dana lista poveznica na kojima možete pronaći detaljnije informacije o promjeni postavki za pojedine preglednike:

Internet explorer https://privacy.microsoft.com/hr-hr/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule
Firefox
Chrome https://support.mozilla.org/hr/kb/Uklju%C4%8Divanje%20i%20isklju%C4%8Divanje%20kola%C4%8Di%C4%87a
Safari https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Možete isključiti i usluge Google Analytics i Google AdWords za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hr).

Detaljne informacije o Google Analytics, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Molimo obratite pozornost na činjenicu da su u slučaju neprihvaćanja kolačića moguća ograničenja određenih funkcija naše internetske stranice.

Dodatne informacije o kolačićima

Ako želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

Društvene mreže

Društvene mreže također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

Kako nas možete kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka.

Stoga, u slučaju da:

 • Želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili
 • Općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka

Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke

Telefon +385989953208
Email lina.benovic70@gmail.com
Adresa Lina Benović

Zagrebačka cesta 143a,

10000 Zagreb

Promjene obavijesti o privatnosti

U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena dana 1. ožujka 2022.

Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Obavijest o privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena u prostorijama Društva odmah po njezinom donošenja.

U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti izmjene te samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge Društva.

Vlasnik ste kuće ili (su)vlasnik zgrade ili proizvodnog pogona? Javite nam se