Lider

Prema službenim podacima, na distribucijsku mrežu HEP-a – Operatora distribucijskog sustava na dan 31. siječnja 2024. u Hrvatskoj je bilo priključeno 16.309 sunčanih elektrana ukupne priključne snage od 482,65 MW. Za primjer, nuklearna elektrana Krško proizvodi 730 MW.